Nebezpečnú, silne toxickú látku zakázala Európska komisia ešte v januári 2019. Jej použitie v Slovenskom krase však lesníkom povolil Okresný úrad v Rožňave. „Prípravok Pellacol používame na ošetrenie kmeňov stromov, ktoré môžu byť poškodené pri ťažbe a pohybe dreva v lese. Prípravok sa aplikuje natieraním na poškodené kmene stromov. Podľa platných predpisov je prípravok možné použiť do 30. 1. 2020. Po tomto termíne ho viac používať nebudeme,“  vyjadril sa pre Plus JEDEN DEŇ hovorca štátneho podniku Lesy SR Pavel Machava.

Situácia sa nepáči ani ministerstvu životného prostredia. „Agrochémiu považujeme vždy za krajné riešenie a jej aplikáciu najmä vo vzácnych lokalitách, ktoré chránime, považujeme za absolútne nepatričné,“ povedal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Zisťovali sme teda, či je vôbec možné používať chemikálie v národných parkoch. „Na území, kde platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na aplikáciu chemických látok na súvislej ploche väčšej ako 2 hektáre. V treťom stupni sa vyžaduje súhlas na akúkoľvek plochu. Na území, v ktorom platí štvrtý a piaty stupeň ochrany, je zakázané aplikovať akékoľvek chemické látky a hnojivá,“ znie vyjadrenie Štátnej ochrany prírody.

Ako zodpovedný orgán sme oslovili ministerstvo pôdohospodárstva aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Do uzávierky však na naše otázky neodpovedali.

Podľa Erika Baláža z iniciatívy Spolu za zelenú krajinu nie je použitie takejto látky nevyhnutné: „Prípadné poškodenie stromov hubovými ochoreniami je menšie ako riziko poškodenia životného prostredia. Látky sa dokážu šíriť do pôdy a odtiaľ do vody, prostredníctvom húb aj na väčšie vzdialenosti.“ Chemikália pritom účinkuje až 7 rokov po aplikácii.

Iniciatíva My sme les sa ešte v decembri 2018 obrátila na ministerku pôdohospodárstva, aby zabránila používaniu nebezpečných chemikálií a plytvaniu verejnými financiami na škodlivé chemické postreky. Odpoveď ministerstva pôdohospodárstva však bola, že ide o rastlinno-lekársku starostlivosť v súlade so zákonom. 

Čo vám môže spôsobiť

Účinná látka thiram je pre ľudí toxická pri vdýchnutí, spôsobuje podráždenie kože a očí, pri dlhšom pôsobení môže poškodiť orgány.