"Svedkov, ktorí videli v inkriminovanom čase na uvedenom mieste priebeh a okolnosti tejto udalosti, ktoré by prispeli k jej objasneniu, vyzývame aby sa osobne prihlásili na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne tak urobili telefonicky na bezplatnom čísle polície 158 alebo na tejto facebookovej stránke formou súkromnej správy," píše polícia na svojom facebookovom účte.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave v tejto súvislosti tiež upozorňuje, že vodiči jazdou v protismere okrem toho, že ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, sa zároveň dopúšťajú priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu až do 300,- € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. Opätovne preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili bezpečne, dodržiavali dopravné predpisy a rešpektovali dopravné značenie.

Je nevyhnutné správať sa v cestnej premávke disciplinovane, predvídavo a ohľaduplne.