Stanovisko ÚPSVaR:

Deti, ktoré nevyrastajú v biologickej rodine alebo v starostlivosti príbuzných, sú ohrozené kriminálnou aktivitou presne rovnako ako deti z bežných rodín. Rovnako chodia do školy, rovnako chodia na krúžky, rovnako trávia časť voľného času mimo zariadenia. Rovnako sú vychovávané k ostražitosti a k rozoznávaniu toho, čo je dobré,  čo zlé, čo je správne a čo nesprávne, sú vychovávané k tomu, aby dokázali rozlišovať, čo ich môže ohroziť. Rovnako absolvovávajú preventívne aktivity v školách aj „domovských“ zariadeniach pod vedením odborných pracovníkov.  Deti, ktoré boli zverené do starostlivosti zariadenia, sú však o to zraniteľnejšie, že mnohé sa vo svojej minulosti stretávali s aktivitami dospelých, ktoré nepatria do sveta malých detí, no s ktorými ony boli konfrontované. A to býva aj častá príčina, že bolo potrebné ich z tohto prostredia vyňať.

Vychovávateľka si všimla zmeny v správaní chlapca  po návrate zvonku a Centrum pre deti a rodiny dieťaťu zabezpečilo okamžitú lekársku pomoc a aj odbornú pomoc pre ostatných kamarátov zo zariadenia, aby si uvedomili nástrahy, ktoré na nich môžu číhať s cieľom, aby sa takéto situácie nezopakovali. Môžeme povedať, že centrum postupovalo presne rovnako, ako by to bolo v bežnej rodine.V prípade konajú orgány činné v trestnom konaní a aj v záujme zachovania súkromia dieťaťa viac informácií poskytovať nebudeme.

Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Mohlo by vás zaujímať: