Exekútor okrem výzvy na uhradenie trov, zakazuje mestu nakladať so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Prikazuje tiež poskytovať súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy s EEI až do jej ukončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia. Príkazov je ešte oveľa viac.

Parkovanie je momentálne v Košiciach  veľký chaos.
Parkovanie je momentálne v Košiciach veľký chaos.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Tvrdohlavosť nadovšetko

Košickí radní napriek spomenutému zotrvávajú na svojom. Vzhľadom na platné VZN o platenom parkovaní, ktoré v súlade s cestným zákonom určuje Mesto Košice ako jediného prevádzkovateľa parkovacieho systému, považujeme exekúciu iniciovanú spoločnosťou EEI s.r.o. za nevykonateľnú,“ napísal Miroslav Sambor z komunikačného oddelenia. Vysvetľuje, že ani exekúcia  nemení to, že prevádzkovateľom parkovania je aj naďalej mesto Košice.

EEI dbá na literu zákona

Protistrana, ktorou je spoločnosť EEI hovorí, že sa na rozdiel od košickej radnice riadi platnou zmluvou a rozhodnutiami súdov, vrátane už dvoch vydaných vykonateľných rozhodnutí v zmysle platnej zmluvy. „Proces exekúcie rieši ignorovanie týchto rozhodnutí a platnej zmluvy s  mestom. Prioritou  spoločnosti EEI je vysporiadanie a ukončenie vzťahov s magistrátom, pri dodržiavaní zákonných a právnych rámcov,“ znie stanovisko EEI.

Článok pokračuje na ďalšej strane