Spoveď Kataríny Danovej formou eseje i rozhovoru pre denník SME nenechala orgány činné v trestnom konaní ľahostajné. Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Barbora Hubertová automaticky vydala ešte 25. marca pokyn pre krajskú prokuratúru na začatie trestného stíhania za trestný čin sexuálneho zneužívania. „V tomto prípade už 28. marca začal poverený krajský vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície trestné stíhanie pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona č. 140/1961 Zb., účinného v čase skutku. Vyšetrovanie tohto prípadu aj naďalej pokračuje,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

 

Podľa informácií denníka SME by mala v tomto čase vo veci vypovedať ako svedok Katarína Danová. Už jej bolo doručené predvolanie na výsluch, na ktorý sa Danová pripravuje so svojím právnikom. Počas výsluchu s ňou budú v miestnosti ako prísediaci aj psychológ, súdny znalec a taktiež prokurátor. Či sa tak už stalo, hovorkyňa neprezradila. „Vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ vysvetlila.