"Z výsledkov, ktoré zabezpečila spoločnosť Nafta, vytekajúce banské vody majú extrémne vysoký obsah chloridov," uviedla SIŽP na sociálnej sieti.

Prieskumný ložiskový vrt bol navŕtaný ešte v roku 1955 do hĺbky 251 metrov. "V danom prípade je potrebné v čo najkratšom čase vykonať opatrenia týkajúce sa zabezpečenia predmetného prieskumného vrtu a zamedziť negatívnemu vplyvu vytekajúcich banských vôd v uvedenej lokalite. Vzhľadom na to, že v danom prípade môže ísť o znečistenie spôsobené banskými vodami, sú kompetencie SIŽP limitované," informoval odborný kontrolný orgán.

Inšpekcia deklarovala pripravenosť byť nápomocná pri riešení tejto situácie obci, ako aj príslušným úradom.

POZRITE SI VIDEO: Kontaminovanú vodu z bývalého Chemka Strážske by malo čistiť špeciálne filtračné zariadenie