Podľa vyjadrenia marketingového manažéra Michala Urbánka, mäso z chorých poľských kráv do Trenčína nedorazilo. Potvrdila to veterinárna kontrola. V kamennej predajni dodávateľa iné, ako slovenské mäso zákazníci nedostanú!

„V našej predajni  na Nám. Sv. Anny ponúkame výhradne hovädzie mäso zo Slovenska, nakoľko je to požiadavka zákazníkov. A to je pre našu firmu zásadné,“ povedal Urbánek. Produkcia slovenského mäsa podľa neho, nedostačujúca potrebám nášho trhu a hovädzie mäso sa na Slovensko dováža aj z Belgicka, Nemecka, Holandska, Írska, či z krajín mimo EÚ. „Výlučne pre veľkoobchod sme preto, dokupovali hovädzie mäso od certifikovaných dodávateľov s platnými povoleniami EÚ. V tom, že je zdravotne nezávadné sa musíme spoľahnúť na európsku legislatívu a kontrolu zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Pokiaľ si zákazník želá výhradne slovenské mäso, ako sú napríklad naše materské a základné školy, tak ich požiadavkám vyhovieme,“ tvrdí dodávateľ. Podľa neho by bolo spravodlivé zverejniť koľko hovädzieho mäsa a odkiaľ sa na Slovensko dováža.

Hygienik udelil súhlas

 
Zákaz zrušil prednosta trenčianskeho mestského úradu Jaroslav Pagáč. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, zákaz variť v jedálňach školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín jedlá z hovädzieho mäsa platil od štvrtka 31. januára. Dôvodom boli medializované informácie o tom, že "chorá" hovädzina z Poľska sa mohla dostať cez jedného z dodávateľov mäsa do mestských škol a škôlok. Výsledky kontroly hygienikov to však nepotvrdili a prednosta zákaz zrušil.

Dôkladná kontrola


Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne potvrdil, že pracovníčky oddelenia Hygieny detí a mládeže kontaktovali všetky materské a základné školy, kde je dodávateľom mäsa mäsiarstvo, v ktorom bolo mäso z Poľska. "Na základe predložených dodacích listov je zrejmé, že do uvedených zariadení bolo dodané hovädzie mäso z krajiny pôvodu Slovenská republika (súčasne tam bolo aj zabité a delené)," oznámila písomne mestu Miroslava Pavlíková z RÚVZ Trenčín s tým, že ani na distribučnom zozname zariadení, do ktorých bolo hovädzie mäso z Poľska dodané, sa nenachádza žiadne ich školské zariadenie