"Aj na základe početných sťažností sme sa zamerali na tzv. poľský biznis so skútrami. Poliaci si požičiavajú skútre na ich domácej strane a brázdia nimi hore dole slovenskú prírodu," informoval na Facebooku 

Enviropolícia aj so Štátnou ochrany prírody SR vykonala niekoľko akcií v katastri obce Litmanová zameraných na jazdu osôb na snežných skútroch mimo vyznačených ciest.

Skúter je motorové vozidlo a tak Ppodľa zákona o cestnej premávke môžu motorové vozidlá jazdiť iba po cestách. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je nezákonné.

"Poľskí "nadšenci" slovenskej prírody sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Uložili sme im niekoľko pokút vo výške 100,- Eur. Poliaci na svoju obranu tvrdili, že nevedeli, že sa nachádzajú na slovenskej strane, a že si chceli iba „poopekať klobásky“. V kontrolách budeme určite pokračovať," uzaveral polícia.