"V blízkosti križovatky ulíc Michalská – Sedlárska spozorovali muža, ktorý sa snažil zo služobného motorového vozidla s označením POLÍCIA odmontovať anténu," informuje polícia na sociálnej sieti.

Hliadka muža vyzvala aby preukázal svoju totožnosť, čo muž ani po opakovaných výzvach neurobil. Z tohto dôvodu bol muž predvedený na príslušné policajné oddelenie, kde sa preukázalo že sa jedná o 29ročného občana Rakúska.

Nakoľko sa muž svojím konaním dopustil spáchania priestupku, jeho neuvážené konanie bolo vyriešené blokom na pokutu vo výške 30 ,- €.