Diviaky ohrozujú malých aj veľkých priamo na sídliskách. „Začneme stavať polo podzemné kontajnery, vďaka ktorým sa už diviaky k odpadkom nedostanú. Opraví sa aj jestvujúci plot okolo Hájika a vďaka dotácii poľovnícke združenie vybuduje elektronický ohradník,“ uzniesli sa poslanci.

Ľudia diviaky kŕmia pri panelákoch.
Zdroj: pem

Mesto plánuje zlikvidovať aj náletovú zeleň, v ktorej sa diviaky. Keďže sa diviaky nemôžu strieľať v blízkosti zastavanej oblasti, budú ich odchytávať. „Do špeciálnych klietkových pascí. Ľudia naďalej veselo kŕmia zvieratá z balkónov a pozerajú sa na prasiatka, no neuvedomujú si, aké nebezpečenstvo tým spôsobujú,“ povedal poslanec Martin Kapitulík.