Slovenská obec Vernár je známou partizánskou obcou. Ešte počas druhej svetovej vojny vo Vernári dochádzalo k ťažkým bojom, ktorých pozostatky sa tam dajú nájsť dodnes.

Pri rekonštrukcii mosta došlo k nálezu míny z čias druhej svetovej vojny, informovali noviny.sk. Zhotoviteľ rekonštrukčných prác oslovil odborníkov na vyhľadávanie výbušnín, ktorí skontrolovali okolie stavby. Za pomoci špeciálnych prístrojov sa im pod vodou podarilo odhaliť až dve míny v blízkosti rekonštruovaného mosta.

V obci Vernár došlo k výbuchu míny.
V obci Vernár došlo k výbuchu míny.
Zdroj: noviny.sk

 

V momente kontaktovali policajného pyrotechnika. Ten po príchode na miesto zhodnotil, že jedna z mín je poškodená a je nutné ju zneškodniť. Tak našiel vhodné a bezpečné miesto nad obcou, kde ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnil.