Vodičské kurzy sa podľa všetkého mali vykonávať fiktívne pre osobné a nákladné vozidlá, ako aj pre autobusy a traktory.

„Bezpečnosť na cestách je pre nás prioritou a je neakceptovateľné, aby niekto takýmto zásadným spôsobom obchádzal platné predpisy. Potvrdzuje sa, že kontrolné mechanizmy, ktoré sme v minulosti spustili sú úspešné a chcem všetkým odkázať, že neustúpime. Ani pri kontrole autoškôl ani pri kontrole STK,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.   

Existuje podozrenie, že toto konanie bolo úzko spojené s korupčným správaním zúčastnených osôb podieľajúcich sa na procese získavania vodičského oprávnenia. Národná kriminálna agentúra už v tejto súvislosti zadržala niekoľko osôb podozrivých z brania úplatkov.

Absolvovanie vodičského kurzu v autoškole a úspešné vykonanie skúšky sú najdôležitejšími z podmienok na získanie vodičského oprávnenia. Preto konanie takýchto autoškôl môže mať fatálne následky, keďže osoba, ktorá sa nezúčastnila teoretického ani praktického výcviku, ohrozuje seba i ďalších účastníkov cestnej premávky.

Vzhľadom na to, že kontrolami v oblasti autoškôl sú zisťované závažné nedostatky, rezort dopravy bude intenzívne vykonávať kontrolnú činnosť v autoškolách a prísne postihovať protizákonné konanie, ako aj sprísňovať sankcie, ktoré budú mať za následok zrušenie takýchto autoškôl a tiež pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.