33-ročný muž zaparkoval svoje auto pri obecnom úrade v obci Stankovany ( okres Ružomberok). Podľa informácií Polície na facebooku nezabezpečil svoje auto proti pohybu. A preto našiel svoje vozidlo v rieke Váh. Vodičovi bola udelená pokuta za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

"V zmysle zákona o cestnej premávke - vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič je povinný ho použiť. Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi je povinný ich použiť, ak treba zabezpečiť vozidlo alebo súpravu proti pohybu," informuje Polícia.

Anketa
Stalo sa vám niekedy, že ste nezabezpečili auto proti pohybu?
  • 50%
  • 0%
  • 45%
  • 5%