Doterajšia prax bola taká, že aj za držanie minimálneho množstva drog vás mohli zatknúť a odsúdiť. Pri skutočne malom množstve síce neboli tresty tvrdé, ale predsa len hrozili. Osobitne to bilo do očí v porovnaní s niekoľkými medializovanými nízkymi trestmi za smrť človeka. Súdy však už začali drogové prípady posudzovať inak. Najnovšie rozhodoval Krajský súd v Bratislave o mužovi, ktorému policajti našli pervitín. Senát rozhodol, že mať pri sebe jednorazovú dávku, ktorá je zrejme pre vlastnú potrebu, nie je trestným činom. Nižšie súdy teda nabáda, aby tak postupovali aj v ďalších prípadoch.

„Ak celkové zaistené množstvo drogy (psychotropnej látky metamfetamín) nedosiahne hmotnosť minimálne 100 miligramov, nepôjde o trestnoprávnu problematiku, pretože takéto nižšie množstvo drogy bude napĺňať pojem obvyklá jednorazová dávka predmetnej psychotropnej látky, a to ani vtedy nie, ak by obsah účinnej látky bol vyšší ako 10 mg. Tento záver platí aj opačne, t. j., ak zaistené množstvo drogy bude mať väčšiu hmotnosť ako 100 mg, ale obsah účinnej látky bude nižší ako 10 mg,“ píše sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko.

Historický úlovok policajtov: Zločinci prišli o poriadny balík drog

Naše zákony totiž pojem „obvyklá jednorazová dávka drogy“ poznajú, ale množstvo už nespresňujú. Pri posudzovaní individuálnych prípadov majú pomerne voľné ruky sudcovia, ktorí zvyčajne vychádzajú zo súdnej praxe. Zámer riešiť túto tému je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

„Vláda navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a psychotropných látok a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami,“ informuje hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla a dodáva, že „ustanovenie množstva omamnej a psychotropnej látky pre potreby trestného zákona a trestného poriadku, a teda aj samotného trestného konania je v súčasnosti otázkou nového legislatívneho zámeru/návrhu ministerstva spravodlivosti“.

Juraj predával drogy pred obchodným centrom: Hrozia mu roky za mrežami

Konkrétne termíny jeho predloženia však rezort nespresnil. „Určite budeme v danej veci včas informovať. Úprava sa má týkať ustanovenia množstva, teda vymedzenia jasných zákonných pravidiel, ktoré dnes absentujú,“ spresňuje Bubla. „Kriminalizácia všetkých ľudí, u ktorých sa našli drogy, prináša štátu iba ďalšie náklady,“ vyjadrila sa pre denník SME odborníčka z organizácie Plán B – Drogy inak Tatiana Hičárová. Štátu podľa nej vznikajú zbytočné náklady a zavaľujú sa súdy. Napríklad od roku 2009 bolo za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu stíhaných ročne približne 1 000 až 1 500 ľudí.

Z nich bolo každý rok 500 až 800 ľudí aj odsúdených. Dnes sa skloňujú štyri drogy, ktorých by sa nové opatrenia mali týkať - marihuana, heroín, kokaín a pervitín. Pri každej z nich by bola dávka pre osobnú potrebu stanovená inak. Pri marihuane navrhujú 1 gram, pri pervitíne 0,2 gramu.

„Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každá z nich spôsobuje závislosť a dlhodobým užívaním sa ľuďom skracuje život. Zo skúseností vyplýva, že mladší organizmus je na drogy náchylnejší a vytvára si závislosť oveľa skôr ako starší organizmus. Najrizikovejšie je obdobie dospievania,“ hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Čo hrozí pri ich užívaní

Marihuana - dávka pre osobnú spotrebu 1 gram (alebo 2 živé rastliny)

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí: Marihuana v prvom rade spôsobuje závislosť. Človek má prioritu dávať užívaniu látky prednosť pred čímkoľvek iným. Z psychickej stránky hrozí riziko, že sa môže pri opakovanom užívaní vyskytnúť duševná porucha - schizofrénia. Liečba je dlhodobá a môže trvať aj niekoľko rokov. Zo štatistík vyplýva, že u ľudí, ktorí užívajú marihuanu každý týždeň počas niekoľkých mesiacov, sa stáva závislý každý piaty, čo tvorí 20 %.

V neskoršom veku je potom riziko menšie a eliminuje sa asi na 10 %. Všetko závisí aj od genetickej dispozície - niekto napríklad užije marihuanu 4-krát a už sa stáva závislým. Účinky marihuany môžu byť rôzne. U niekoho sa to prejavuje eufóriou. Na druhej strane sú situácie, keď má človek depresie, úzkostné stavy až paniku. Závisí to aj od momentálneho rozpoloženia. Pri vysokej koncentrácii THC môžu vzniknúť aj halucinácie.

Heroín - dávka pre osobnú potrebu 0,5 gramu

Ľubomír Okruhlica: Heroín spôsobuje závislosť. Človek sa mení aj z telesnej stránky - chudne a je veľmi náchylný na infekcie. Na rozdiel od marihuany dochádza k tomu, že sa droga po čase začne používať injekčne, a tým sa zvyšuje riziko infekčných ochorení prenosných krvou ako napríklad hepatitída C. Hroziť môže aj predávkovanie a ak je dávka prisilná, zvyčajne sa to končí smrťou.

Zvyšuje sa chorobnosť a riziko úmrtia v mladom veku. Čím častejšie a dlhšie drogu človek užíva, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa stane závislým. Sú prípady, keď si aj po jednom užití organizmus vytvorí návyk, ale to je zriedkavé. Podľa prieskumov asi 17 – 20 % ľudí, ktorí túto drogu užijú 4- alebo 5-krát, sa stanú závislými.

Kokaín - dávka pre osobnú spotrebu 0,3 gramu
Metamfetamín (pervitín) – dávka pre osobnú spotrebu 0,2 gramu

Ľubomír Okruhlica: Kokaín a metamfetamín majú veľmi podobné účinky. Sú to stimulujúce látky, ktoré síce neutlmujú, ale môžu zrýchliť akciu srdca až natoľko, že dôjde k jeho zastaveniu, fibrilácii a infarktu. Srdce začne biť až tak rýchlo, že nie je schopné okysličovať. Medzi najhlavnejšie príznaky patria halucinácie. Po dlhodobom užívaní klesá aj výkonnosť v práci. Pri pervitíne môže hroziť aj schizofrénia a s tým spojené rôzne psychózy, pocity paranoje a neodôvodneného prenasledovania. Ľudia sa boja a majú úzkostné stavy.

Za ľudský život padajú nižšie rozsudky