Ako ste spali noc po prevalení škandálu?

Človek pri takýchto medializovaných kauzách rozmýšľa nad tým: Kto? Prečo to robí a čo tým chce dosiahnuť? Môj spánok bol poprepletaný modlitbou, ale bez nejakej zášte, nenávisti alebo zlosti na niekoho. Skôr som sa modlil za tých, ktorí potrebovali dať toto do éteru a zároveň som prosil o silu, aby som zostal sám sebou.

Prečo vznikol tento obrovský poprask okolo vašej osoby?

Nechcel by som niečo rozpriadať, aby som nedal príležitosť zase tým, ktorí by sa mohli cítiť dotknutí. Každý, kto to započal, istotne vie, prečo tak urobil, ja sa za nich modlím!

Vo vyjadreniach na sociálnej sieti, kde je popis toho, za akých okolností ste sa stretli so spomínanou ženou, je uvedené v priamej reči, že ste jej tykali.

Stretával som ju u jej starých rodičov, kam prichádzala so svojou mamkou. Poznám túto rodinu boli to tri sestry. Prijala moje oslovenie, lebo takto ma pozná. Od maličkých šiestich či koľkých rokov, a zrejme jej tykanie neprekážalo, lebo sa neohradila. Nemám nič voči nej, modlím sa za to, aby si sama vysvetlila, prečo to urobila.

Ako to bolo s televíznym natáčaním a obvinením?

Čakal som skupinu veriacich z Uble, takto mi to bolo oznámené, že chcú prísť a urobiť s nami všetkými také spomienkové stretnutie, pretože som mal vtedy životné i kňazské jubileum. Keď som videl len kameramana a jednu pani tak zrazu mi napadlo, kde majú ostatných? Bolo mi povedané, že nemohli prísť,  vyhovárali sa. Už tam som spozornel, ale nenarúšal som neformálnosť rozhovoru. Rozhovorili sme sa o jej rodine, oteckovi, ktorý zostal sám, keďže mu manželka zomrela, o jej rodine, nezachádzali sme do iných tém, len kdesi v závere potrebovala povedať tú vetu: „A Vy ste ma obťažovali!“ Toto má veľmi prekvapilo. Ostal som šokovaný. Uvedomil som si, že je tam kamera, že ide o cielenú záležitosť!

Je pravda, že ste sa vy alebo niekto z biskupského úradu zasadili za to, aby reportáž nebola odvysielaná?

Nie, nie je to tak. Vytkli sme akurát televízii, že poslali kameramana s tým, že idú natáčať inú reláciu so skupinou ľudí a zrazu z toho vzišlo niečo úplne iné. Pýtali sme sa, či televízia má právo si takto počínať. Nič viac tam nebolo.

Ste zanietený športovec a vzťah k športu, najmä k cyklistike a futbalu, vštepujete aj deťom i mládeži. Po tomto, čo sa teraz udialo, zmeníte svoj postoj a správanie k tejto vekovej skupine?

Myslím, že zostanem sám sebou. Nech si to každý vysvetlí ako chce, pretože len ja viem, čo cítim k tomu človekovi, ja viem kvôli čomu sa k nemu skláňam alebo prečo idem k nemu. Chcem ostať taký, ako som bol.

Aký je váš názor, pod vplyvom posledných udalostí, na život kňazov v celibáte?

Zrejme to cirkev bude prehodnocovať. Máme požiadavky na výpomoc gréckokatolíckych kňazov, ktorí odchádzajú do Českej republiky a hoci sú ženatí, slúžia v rímskokatolíckych farnostiach, kde je nedostatok kňazov. Neviem, ako je to na tých najvyšších miestach, ale pravdepodobne táto diskusia môže byť aktuálna.

Niektorí vyslovili dohady, či vaše obvinenie zo zneužívania dievčaťa nesúvisí s Róbertom Bezákom. Lebo keď sa dostal do nemilosti, ako jeden z mála ste sa k nemu priznávali, hoci mnohí slovenskí biskupi razili vtedy „pštrosiu“ politiku.

Nemohol som ani ináč, veď sme rehoľní spolubratia. Tak on, ako aj ja sme redemptoristi (člen rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov – poznámka redakcie). Hovorili sme o mnohom, možno ja by som niektoré veci riešil ináč ako on. Rozišli sme sa tak, že on si svoj názor ponechal a zotrval na ňom.

Ako vnímate podporu verejnosti v tomto čase?

Modlím sa, aby po tomto útoku prišlo vytriezvenie, aby sa ľudia nepolarizovali, aby nehľadali vinníkov, aby nevznikala nenávisť, pretože v spoločnosti nie je dôležité sa rozdeliť na jednom človekovi, je skôr dôležité spájať túto spoločnosť.

Ste pripravený prijať verdikt Vatikánu ako najvyššej inštancie?

Budem to brať ako samozrejmosť. Čo mi povedia, to urobím. Ak povedia, že mám opustiť úrad, spokojne to príjmem. Slúženie omší, spoveď, sú mi vlastné. A to, či budem riadiť alebo nie eparchiu, to nie je moja priorita, to som vykonával preto, lebo som bol do tejto funkcie vymenovaný. Samozrejme vykonávam svoj úrad ako najlepšie viem. Keď mi však bude pridelené iné miesto v cirkvi, nemám s tým problém. Musím priznať, že po toľkých rokoch cítim aj akúsi únavu z toho neustáleho riadenia, hľadania riešení, pretože mám na starosti ekonomické otázky, školstvo, personálne veci, čiže skutočne nevidím problém ani v tom, keby mi Vatikán povedal, že som rehoľník a mám sa stiahnuť do kláštora.

V jednom rozhovore ste spomenuli, že ste mali problémy s ŠtB, ktorej sa nepáčila vaša pastorizácia mladých.

Boli rôzne pokusy. Myslel som, že tá doba je už za nami, ale jej obdoby môžu byť aj v iných spoločnostiach.Udalosť sa vtedy stala ešte na začiatku môjho kňazského účinkovania. Hral som futbal za obec Kalinov a dvaja páni v dlhých plášťoch sa pri mne znenazdajky objavili. Preukázali sa mi dokonca aj odznakmi a povedali, že som farár a ten futbal tu nebudem hrať, lebo sa veľmi pohybujem medzi mládežou. Dodali, že ináč stratím štátny súhlas, znamená, nebudem môcť pôsobiť ako kňaz. Povedal som im, že som štátnym občanom Československej socialistickej republiky, som registrovaným členom ČSTV a hrám len taký normálny dedinský futbal, ktorý hrajú aj iní. Dodal som, že mi v to nemajú právo brániť. Medzi rečou stále padali ich vyhrážky, že si vedia nájsť rozličné spôsoby. Zabránili mi napokon tak, že ma preložili do inej farnosti.

Biskup ako športovec

Vidieť biskupa Chautura na bicykli, naháňať sa za loptou alebo pukom nie je pre tých, ktorí vladyku Milana poznajú, nič výnimočné. Šport je jednou z dôležitých súčastí jeho života. Veľmi rád sa zúčastňuje väčšinou víkendových športových podujatí do ktorých sa aktívne zapája. Povestné sú futbalové turnaje, cyklistické preteky alebo Stretnutia mladých na Bystrej nad ktorými preberá záštitu. V jednom z rozhovorov košický eparcha v tejto súvislosti s úsmevom poznamenal: "Keď som riadnym členom ich tímu, mladí si dávajú väčší pozor čo povedia súperovi. Menej faulujú, nehrešia ani nenadávajú. Urobia pritom niečo dobré nielen pre svoje telo a zdravie, ale i pre dušu."

Prečítajte si aj:

Aká je podľa vás v tomto prípade pravda; zneužil košický eparchiálny biskup Milan Chautur pred rokmi 6-ročné dievčatko? Dajte nám vedieť v komentároch...