Polícia vyhostila štyroch cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavali na území Slovenskej republiky. Počas kontrolnej akcie v Nitre ich odhalili policajti Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru (PZ) Nitra v súčinnosti s Oddelením cudzineckej polície PZ Bratislava, Inšpektorátom práce Nitra a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tieto zložky spoločne zrealizovali bezpečnostno-represívnu akciu s cieľom odhalenia nelegálnej práce zo strany príslušníkov tretích krajín. "Počas akcie bolo zistených 23 priestupkov na úseku cudzineckého režimu, ktoré boli riešené uložením blokovej pokuty v celkovej výške 1150 eur," informovali zástupcovia Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Nitre.

Policajti súčasne vykonali aj kontrolu v ubytovacom zariadení, kde boli fyzicky skontrolované všetky izby a všetci prítomní ubytovaní. Kontrolovaní boli štyria štátni príslušníci Slovenskej republiky a desať cudzích štátnych príslušníkov.

Štyria z nich, z toho dvaja občania Čiernej Hory, jeden Srb a jeden Macedónčan, sa na území Slovenskej republiky zdržiavali nad rámec 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Za neoprávnený pobyt boli administratívne vyhostení a bol im uložený zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a všetkých členských štátov EÚ na dobu jedného roka s určenou 15-dňovou lehotou na vycestovanie.