Aj keď na prvý pohľad sa zdá, že priemerná škoda pri nehode spôsobenej nepoisteným vozidlom na úrovni tisíc eur je malá, pri dnešných cenách áut a náhradných dielov môže byť v konkrétnom prípade škoda aj niekoľkonásobne vyššia.

Zavolajte políciu

Zodpovední motoristi, ktorí sú poistení a stanú sa obeťou nepoisteného vodiča, by nemali okrem bežných úkonov pri nehode zabúdať na zavolanie polície. A to najmä v prípade, že nevedia odhadnúť výšku škody, alebo je niektorý z účastníkov zranený. Odborníci z poisťovne Genertel upozorňujú na to, že sa neoplatí podceniť ani na prvý pohľad zanedbateľné zranenie. Polícia je navyše zárukou, že bude riadne určený vinník, keďže vodiči bez poistenia môžu mať tendenciu hádzať vinu na skutočného poškodeného, resp. môžu tvrdiť, že vinu nespôsobili a z miesta činu by mohli ujsť.

Správa o nehode

Samozrejmosťou je vyplnenie Správy o nehode, ktorú musia obe strany podpísať a kde je jasne označený vinník. Táto správa je následne dôkazom pri ďalšom konaní. V prípade nepoisteného vinníka sa musí poškodený vodič obrátiť čo najskôr po nehode na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá figuruje voči nemu v takomto prípade ako poisťovňa vinníka. Kancelária poisťovateľov následne vyplatí poškodenému škodu, ktorú neskôr vymáha od vinníka.

Samuel Martiš z poisťovne Genertel radí, ako postupovať v prípade nehody. "V prvom rade si oblečte reflexnú vestu a umiestnite pred vozidlá výstražný trojuholník. Ohláste nehodu vrátane prípadných zranení na čísle 112 polícii a záchranke. Poskytnite prvú pomoc zraneným a zabráňte ďalším škodám na zdraví a majetku. Neopúšťajte miesto nehody a neničte dôkazy. V prípade, že je škoda jasne pod 3990 eur a ide teda o škodovú udalosť, ku ktorej nie je potrebné volať políciu, riadne vyplňte Správu o nehode. Kontaktujte svoju poisťovňu," uzatvára Martiš.