Silnú kontamináciu ovzdušia pôdy a riek spôsobila výroba polychlórovaných bifenylov (PCB) v Chemku Strážske. Odpad z výroby roky tiekol do odkaliska Poša, v ktorom zistili prítomnosť veľkého množstva jedovatého arzénu a problémom sú aj PCB látky nájdené v sudoch v areáli Chemka Strážske. Región je najviac znečistený PCB látkami na svete, pričom ide o látky vyvolávajúce rakovinové ochorenie! 

Z odkaliska v Poši vyteká voda do potoka.
Z odkaliska v Poši vyteká voda do potoka.
Zdroj: archív petičný výbor

Obyvatelia na problém upozorňovali už dávno, pomoci sa však doteraz nedočkali. „Keď som bol malý, všade navôkol boli pastviny, čisté prostredie, nad obcou vyvieral potôčik, z ktorého sme pili a voda v ňom nezamŕzala ani v zime. A potom tam za komunistov urobili odkalisko, cez potrubie pritekal odpad z Chemka a vozili popolček z Bukózy Vranov. Zahynulo tam množstvo zveri, ktorá sa napila vody z nádrže,” opisuje Johef Kmec (68) z Poše. O varovaní zdravotníkov netušil. „My už aj tak nič nechováme. Keby sme chovali, tak zlikvidujeme chov. Ale čo kúpime? Z obchodu je to takej istej kvality...,” dodal.

Článok pokračuje na druhej strane

Viac foto TU