V prípade zatiaľ figuruje päť poškodených žien (13 až 17 rokov), tento počet sa ešte môže zvyšovať, informovala na sociálnej sieti Polícia SR.

Ide vraj o novodobý fenomén otrokárstva, kedy ženy nútia k prostitúcii pod hrozbou násilia, fyzickým aj psychickým nátlakom a sú im odopierané základné ľudské práva. V tejto

chvíli prebiehajú procesné úkony. Polícia zdôrazńuje, že akonáhle to bude možné, poskytne viac informácií.