Vkladné knižky

Pri termínovaných vkladoch a vkladných knižkách závisí výška úroku od dĺžky sporenia. Čím dlhšie si sporíte, tým vyššie bude percento úročenia. Pri vkladoch na viac ako rok je vkladná knižka najmenej výhodnou alternatívou. Aktuálne ponúka sporiteľom pri výpovednej lehote 12 mesiacov úrok menej ako 0,20 % ročne.

Termínované vklady

Výhodnejšie zhodnotenie ponúkajú termínované vklady s fixáciou na 3 až 5 rokov a ročným výnosom približujúcim sa k 1 %. Ak si sporiteľ zvolí termínovaný vklad s fixáciou na 12 mesiacov, získa úrokovú sadzbu 0,50 %.

Sporiace účty

Niektoré banky ponúkajú úrok 2 % - 5 % na sporiacom účte. Výhodný úrok je však limitovaný maximálnou výškou vkladu, prípadne podmienený čerpaním úveru alebo založením osobného účtu. Poplatky spojené s týmito produktami môžu byť vyššie ako výnos zo sporenia.

V prípade, že máte vytvorenú finančnú rezervu, zvážte investovanie menších súm v priebehu niekoľkých rokov. V dlhodobom horizonte vám môžu priniesť výhodné zhodnotenie.