V novembri 2022 švédske orgány zverejnili údaje, z ktorých vyplýva, že tejto škandinávskej krajine chýba už len málo k tomu, aby sa stala spoločnosťou bez dymu. Švédsko je v súčasnosti na úrovni 5,6 % a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend sa nezastaví.

Švédsko zaznamenalo najvyšší počet fajčiarov v roku 1963. Z historických štatistík vyplýva, že v tom čase fajčilo cigarety až 36 % obyvateľov. V nasledujúcich rokoch však nastal obrat, ktorý možno pripísať najmä otvorenosti krajiny, politikov a obyvateľov voči najrôznejším viac i menej tradičným alternatívam tabaku a nikotínu. V rokoch 2006 až 2020 klesol počet fajčiarov o neuveriteľných 60 %, čo je rekordný počet spomedzi všetkých krajín EÚ. S tým súvisí aj skutočnosť, že aj aktívni fajčiari vo Švédsku spotrebujú menej cigariet ako ich kolegovia v iných krajinách EÚ. Okrem toho je to jediná európska krajina, ktorej sa skutočne podarilo vychovať celú nefajčiarsku generáciu. Počet dospievajúcich fajčiarov je stabilne na úrovni 3 %, čo je menej ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine. V čom je švédsky prístup taký účinný a jedinečný?

Jednou z možných odpovedí je tradícia nazývaná snus. Ide o švédsky výrobok s dlhou históriou, pre ktorý si krajina po vstupe do EÚ vyjednala exkluzívnu výnimku zo zákazu jeho predaja. Tabakové vrecúška snus boli prvýkrát uvedené na trh v roku 1973 a od tohto roku počet užívateľov cigariet vo Švédsku klesá. Tabak Snus preto zohráva dôležitú úlohu v rámci rozšíreného prístupu k závislosti známeho ako znižovanie škôd, ktorý spočíva v postupnom znižovaní rizík. Týmto spôsobom tabak na fajčenie prispieva k zníženiu počtu fajčiarov približne o 0,4 % ročne.

Švédi majú k tabaku snus podobný postoj ako k bežne dostupným nefajčiarskym alternatívam, ktoré najmä v poslednom desaťročí zaznamenali celosvetový trhový rozmach. E-cigarety, nikotínové vrecúška a zahrievaný tabak sú výrobky, ktoré sú v krajine bežne dostupné a prispeli k zníženiu počtu fajčiarov cigariet. Dokonca aj politická reprezentácia uznáva, že v duchu znižovania škôd je potrebné presvedčiť fajčiarov, aby sa vzdali cigariet a dali šancu menej škodlivým alternatívam. S rozširujúcim sa sortimentom výrobkov si získava čoraz viac zákazníkov - najmä z ťažko dostupnej kategórie fajčiarov, ktorých tabakové výrobky nepresvedčili. Okrem toho v spoločnosti panuje všeobecný konsenzus, že bezpečnejšie alternatívy by sa mali prezentovať ako prostriedok na odvykanie od fajčenia, a štát v tomto smere zohráva svoju úlohu prostredníctvom informačných kampaní.

Poslednou a rovnako dôležitou časťou skladačky sú samotné právne predpisy v oblasti zdravia, ktoré vychádzajú z komplexnej vzájomnej závislosti a už spomínaného otvoreného prístupu k menej rizikovým alternatívam, ako sú tabak na šnupanie, nikotínové vrecúška, zahrievaný tabak a elektronické cigarety. Švédi si ich môžu kúpiť online, ako aj v kamenných obchodoch, bez extrémnych zákazov a obmedzení marketingu tabakových spoločností. To prispieva k ich širokej známosti a obľúbenosti.

Osobitnou kapitolou je spotrebná daň na tento typ výrobkov. Alternatívne výrobky sú vo všeobecnosti ľahšie dostupné za prijateľnejšie ceny, čo úzko súvisí so sadzbou spotrebnej dane. Zahrievaný tabak je zdanený len 36 % štandardnej spotrebnej dane uvalenej na bežné cigarety a na nikotínové vrecúška dokonca len 8 %. Ide o logiku založenú na posúdení rizika a prístupe k znižovaniu škôd. Čím je výrobok menej škodlivý, tým je sadzba nižšia. Švédske skúsenosti naznačujú, kam by sa zvyšok Európy vrátane Slovenska mohol v budúcnosti uberať.