Prečo je odber taký dôležitý?

Na Slovensku je tak, ako aj v iných krajinách darcov krvnej plazmy stále málo.  Pacienti, ktorí sú  odkázaní na liečbu liekmi vyrobenými z plazmy, to pociťujú najviac. Lieky sú potrebné pri  autoimunitných ochoreniach, imunitnej nedostatočnosti, poruchách zrážania krvi, ale aj v onkológii, chirurgii či gynekológii. Ak sa rozhodneš stať darcom krvnej plazmy, vyrobia sa z nej lieky, ktoré chorým zlepšia kvalitu života, niektorým ho dokonca zachránia.

Ilustračné foto
Zdroj: Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

Aj ty máš zlato v krvi! Staň sa hrdinom

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky vstupuje do poslednej fázy osvetovej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti krvnej plazmy. Od začiatku spustenia kampane v októbri 2022 darovalo krvnú plazmu 4 416 prvodarcov plazmy, čo je z celkového počtu darcov plazmy skoro polovica.

Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock

Darovanie krvnej plazmy je šetrnejšie

Po odbere plazmy sa telo dokáže rýchlejšie zregenerovať ako po odbere krvi. Je to tak preto, lebo sa daruje len jedna zložka krvi – plazma.

Odber plazmy prinesie výhody aj tebe

Okrem dobrého pocitu zo záchrany života je darca pravidelne informovaný o svojom zdravotnom stave. Po darovaní krvnej plazmy je darcovi poskytnuté chutné občerstvenie, doplní si pitný režim a obdrží stravný lístok a náhradu výdavkov za cestu.

Ilustračné foto
Zdroj: Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

 Súčasťou kampane sú aj zlatí olympionici, ktorí sa myšlienku zlata v krvi rozhodli podporiť. Krvnú plazmu daroval aj Matej Tóth, jeden z ambasádorov kampane. „Každý z nás má zlato v krvi a keď máme aspoň kúsok zlata v srdci, odkážeme prispieť k záchrane života. Za cenu 45 minút to určite stojí za to“ uviedol. Viac informácií o tom, čo krvná plazma je a prečo je dôležité ju darovať, nájdete na www.mamzlatovkrvi.sk.