Operácie sivého zákalu sme začali vykonávať v CMO Bratislava už v roku 1999 ako prví na Slovensku v režime bez hospitalizácie pacienta. Ročne u nás podstúpi operáciu sivého zákalu viac ako 2000 pacientov.

Sivý zákal

Sivý zákal, odborne nazývaný katarakta, je ochorenie šošovky, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí po 60. roku života. Pri sivom zákale dochádza k zakaľovaniu šošovky, čo zabraňuje priechodu lúčov na sietnicu oka a spôsobuje zhoršenú zrakovú ostrosť. Okrem vyššieho veku je pravdepodobnosť výskytu sivého zákalu väčšia pri niektorých ochoreniach, napríklad pri cukrovke. Ojedinele môže byť sivý zákal spôsobený ako dôsledok poranenia oka v minulosti.

Príznaky

Ochorenie sa začína miernym zakalením šošovky, ktoré nemusí videnie výrazne ovplyvňovať. Postupne sa zakalenie zväčšuje a dochádza k zhoršeniu videnia. Pacienti sa najčastejšie sťažujú na zhoršenie zrakovej ostrosti, rozmazané videnie, zvýšenú citlivosť na svetlo, často aj na zdvojené videnie a zníženú sýtosť farieb.

Ilustračné foto
Zdroj: Centrum mikrochirurgie oka

Liečba sivého zákalu

Jediným efektívnym riešením na odstránenie sivého zákalu je operačný zákrok, ktorý spočíva v nahradení skalenej šošovky umelou vnútroočnou šošovkou. Operácia sivého zákalu je bezbolestná a patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie na ľudskom tele. Vďaka súčasnej pokročilej technológií nie je dôvod operáciu odkladať, naopak, ak nie ste so svojím videním spokojný, operáciu je ideálne podstúpiť čím skôr. Operácia „mladšieho“ sivého zákalu je pre oči šetrnejšia.

Operácia sivého zákalu je vykonávaná ambulantne, v lokálnej anestézii a trvá približne 15 minút. Pacienti nepociťujú bolesť a to ani po operácii. Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej šošovky (umožňuje videnie bez okuliarov na jednu vzdialenosť) je v CMO plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami. Rozhodnúť sa môžete aj pre nadštandardnú liečbu sivého zákalu, kedy Vás okrem sivého zákalu zbavíme aj okuliarov na blízko i do diaľky.

Implantáty - vnútroočné šošovky

Vnútroočné šošovky (VOŠ) sú v podstate okuliarové šošovky (sklá) umiestnené do oka. Prvé vnútroočné šošovky boli vyrábané z plexiskla, dnes sa za najkvalitnejší materiál považuje hydrofóbny akrylát, z ktorého sú vyrobené všetky šošovky implantované na našej klinike. Samozrejme, používame výhradne šošovky foldovateľné, t.j. také, ktoré sa dajú do oka implantovať cez miniatúrny otvor(cca 1,8 mm), ktorý nie je potrebné vôbec šiť. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere implantátu – VOŠ je povrchová úprava. Doteraz bežné, tzv. sférické šošovky sme vymenili za asférické, lebo umožňujú ešte kvalitnejšie videnie. Na našej klinike používame len tie najkvalitnejšie vnútroočné šošovky renomovaných svetových firiem.

MUDr. Roman Ondreička, primár Centra mikrochirurgie oka
Zdroj: Centrum mikrochirurgie oka

Základným typom vnútroočnej šošovky je monofokálna šošovka, s ktorou uvidíte dobre na jednu vzdialenosť - nablízko alebo do diaľky - podľa toho, čomu dáte prednosť, na druhú vzdialenosť budete potrebovať okuliare.

Ak máte cukrovku a je predpoklad, že Vaša sietnica bude musieť byť v budúcnosti ošetrená laserom, odporúčame tzv. diabetickú šošovku. Tá má väčší priemer optickej časti (7 mm), čo v prípade potreby umožní ošetriť laserom väčšiu plochu na sietnici.

Pacienti s nepravidelne zakrivenou rohovkou, tzv. astigmatizmus, si môžu vybrať tzv. tórickú šošovku, ktorá tento nedostatok odstráni.

Ďalej sa môžete rozhodnúť aj pre šošovku s ochranným filtrom, ktorý chráni miesto najostrejšieho videnia – žltú škvrnu a znižuje pravdepodobnosť vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD). Ochorenia, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie. V prípade implantácie takéhoto typu šošovky si môžete ešte vybrať šošovku so stálym filtrom, alebo šošovku s filtrom, ktorý reaguje na intenzitu svetla - fotochromatickú šošovku.

Nadštandardná liečba sivého zákalu spočíva v implantovaní tzv. multifokálnych alebo trifokálnych šošoviek, ktoré sú z hľadiska modernej medicíny a komfortu pre pacienta tým najlepším riešením. Multifokálne šošovky Vás zbavia dioptrických okuliarov na blízko a do diaľky. Tieto typy šošoviek umožňujú bežný život - šoférovanie, nákupy, sledovanie TV, čítanie a pod. bez okuliarov. Na čítanie napr. príbalového letáku k liekom však už nestačia. Trifokálne šošovky sú vhodné pre najnáročnejších pacientov, ktorí sú aktívni a majú široký okruh záujmov. Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj kvalitné videnie na všetky tri vzdialenosti (na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť) bez okuliarov.

Nie každá šošovka je však vhodná pre každého pacienta, ale pre každého pacienta vieme nájsť a aj zaobstarať v krátkom čase šošovku, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Ceny implantátov – umelých VOŠ sú tiež rôzne a mnohé prekračujú rámec úhrady zdravotnými poisťovňami. Pacienti si však majú možnosť šošovku vybrať a doplatiť iba rozdiel medzi obstarávacou cenou šošovky a úhradou zdravotnej poisťovne.

Vhodnosť jednotlivých typov šošoviek pre konkrétneho pacienta, ako aj prípadný doplatok nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou je súčasťou rozhovoru pacienta s lekárom pri predoperačnom vyšetrení.

Pred operáciou sivého zákalu

Pred operáciou sivého zákalu je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie, ktoré nám poskytne všetky dôležité informácie o zdravotnom stave vašich očí. Súčasťou predoperačného vyšetrenia je vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka, vyšetrenie na endotelovom mikroskope, prípadne rohovková topografia. Zároveň absolvujete biometrické meranie, ktoré nám pomáha stanoviť parametre pre výber implantátu - umelej vnútroočnej šošovky. Dôležitou informáciou sú pre nás aj Vaše potreby a predstavy o kvalite videnia po zákroku. Očný lekár Vám všetko vysvetlí a pomôže Vám vybrať typ implantátu podľa Vašich preferencií. Následne si dohodnete termín operácie a lekár Vám predpíše očné kvapky, ktoré si budete podľa pokynov aplikovať tri dni pred operáciou. Predoperačné vyšetrenie trvá približne 2 hodiny.

Upozornenie: Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozšírenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.

Okrem predoperačného vyšetrenia v CMO je potrebné absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie u svojho obvodného lekára.

Ilustračné foto
Zdroj: Centrum mikrochirurgie oka

V deň operácie

Do nášho centra prídete v dohodnutý termín, pričom sa ráno môžete najesť ako obvykle. So sebou si treba priniesť iba doklad totožnosti, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a interné predoperačné vyšetrenie. V deň operácie u nás strávite približne 2-2,5 hodiny, no samotná operácia netrvá dlhšie ako 15 minút. Po príchode na kliniku sa Vám budú venovať naše sestričky. V rámci predoperačnej prípravy Vám aplikujú anestetické kvapky, vďaka ktorým bude zákrok bezbolestný.

Priebeh operácie

Sestrička Vás odvedie na operačnú sálu, kde Vás uloží na operačný stôl. Následne Vám dezinfikuje kožu okolo operovaného oka a na tvár Vám priloží rúšku. Lekár Vám bude dávať inštrukcie, aby ste vedeli čo máte robiť a kam sa pozerať. Očné viečka budete mať proti žmurkaniu pridržané pomocou fixátora a na oko bude svietiť svetlo. Počas operácie lekár najskôr odstráni skalenú šošovku a na jej miesto do pôvodného puzdra implantuje cez miniatúrny rez (1,8 - 2,2 mm) umelú vnútroočnú šošovku. Takto malú operačnú ranu nie je potrebné vôbec šiť.

Približne 1 hodinu po operácii odchádzate v sprievode blízkej osoby domov. Vybavený budete očnými kvapkami a inštrukciami, ako postupovať v pooperačnom období. Súčasne Vám poskytneme aj mobilné telefónne číslo s 24 hodinovou nepretržitou službou na telefóne, kde môžete kedykoľvek v prípade potreby zavolať.

Ilustračné foto
Zdroj: Centrum mikrochirurgie oka

Po operácii sivého zákalu

Na druhý deň po operácii prídete na prvú pooperačnú kontrolu, ktorá je bezplatná a trvá zvyčajne 15 až 20 minút. Druhá kontrola je približne týždeň po operácií. Termíny ďalších pooperačných kontrol Vám stanoví lekár individuálne.

Inštrukcie po operácií

  • Bezprostredne po zákroku sa nezohýbajte a nepredkláňajte
  • 2 týždne po operácii nevykonávajte namáhavé činnosti, nedotýkajte sa oka, neponárajte hlavu pod vodu, nezdržiavajte sa v znečistenom a prašnom prostredí
  • Umývať sa čistou vodou bez dotyku oka môžete deň po operácii

Obnova videnia po operácií sivého zákalu

Výrazné zlepšenie zrakovej ostrosti sa objavuje obvykle už prvý deň po operácií. Konečná stabilizácia operačného výsledku však niekedy môže trvať aj niekoľko týždňov.

Pred samotnou operáciou je potrebné, aby ste sa objednali na predoperačné očné vyšetrenie na recepcii náčho centra:

CMO Bratislava: 0800 222 828, 02/4363 5644-46, [email protected]

CMO Topoľčany: 038/536 8561-2, [email protected]