Cieľom konferencie  je  predstaviť environmentálnu stratégiu regionálneho rozvoja na Slovensku a priblížiť účastníkom konferencie najnovšie legislatívne zmeny  v stavebných a územných konaniach.

Predmetom odborných príspevkov a diskusií budú témy ako aplikovať environmentálne, krajinno -ochranárske  a protipovodňové poznatky do praxe budovania zelenšieho Slovenska.

Hlavným prednášajúcim bude pán Marcel Slávik , predseda Združenia domových samospráv.

Ilustračné foto
Zdroj: KplusN