LAUSANNE, Švajčiarsko – 23. júna 2022 – Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) vyzýva európske regulačné orgány a tvorcov politík, aby brali do úvahy milióny dospelých fajčiarov, ktorí sa obracajú na nelegálny trh namiesto toho, aby prešli na lepšie alternatívy. Výročná štúdia KPMG, ktorú si objednala spoločnosť PMI, zistila, že celková odhadovaná spotreba nelegálnych cigariet v EÚ sa minulý rok zvýšila o 3,9 % na spolu 35,5 miliardy kusov a dosiahla tak podiel 8,1 % z celkovej spotreby.

Prípad Francúzska varovaním pre celú úniu
Podľa zistení KPMG bol nárast spotreby nelegálnych výrobkov v EÚ do značnej miery spôsobený odhadovaným až 33-percentným nárastom spotreby falšovaných výrobkov vo Francúzsku. Celkovo zostáva Francúzsko najväčším trhom s nelegálnymi cigaretami v EÚ. Ich podiel na celkovej spotrebe tam dosiahol 29 %, čo je výrazný nárast oproti 13 % v roku 2017.

Samotné Francúzsko pritom v sebe skoncentrovalo až 64,7 % celkovej spotreby falšovaných cigariet v EÚ.

Štúdia zároveň ukazuje, že v dôsledku pokračujúcich obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo k posilneniu kriminálnych aktivít v oblasti falšovaných cigariet priamo vo vnútri EÚ. Podľa zistení KPMG sa nelegálne výrobné závody čoraz viac presúvajú na západ Európy, aby sa priblížili ku koncovým trhom s najvyššími cenami.

„Závery štúdie KPMG by mali byť skutočným varovaním. Je znepokojujúce, že v krajinách, ktoré majú nastavené vysoké spotrebné dane na cigarety, ako napríklad vo Francúzsku, namiesto toho, aby dochádzalo k poklesu počtu fajčiarov, pozorujeme nárast spotreby nelegálnych cigariet. Vo Francúzsku sa za posledných päť rokov priemerná cena krabičky zvýšila o viac ako polovicu, zatiaľ čo počet dospelých fajčiarov klesol len nepatrne,“ uviedol Gregoire Verdeaux, senior viceprezident pre vonkajšie vzťahy spoločnosti PMI.

„Ale je tu aj nádej. Krajiny, ktoré prijali politiky s diferencovaným prístupom k alternatívam cigariet, podporujúce pokračujúci pokles spotreby klasických tabakových výrobkov a zároveň znižujúce nelegálny obchod, už teraz prinášajú povzbudivé výsledky. Na takomto prístupe by mala do budúcnosti stavať aj Európska komisia. Sme presvedčení, že spotrebiteľov treba motivovať, aby nemuseli siahať po nelegálnych výrobkoch. To znamená zamerať sa na vzdelávanie a osvetu a zaistiť dostupnosť lepších alternatív, ako sú vedecky podložené bezdymové výrobky. Ich prístupnosť, ako lepšej voľby pre dospelých fajčiarov v Európe, ktorí nechcú alebo nedokážu prestať fajčiť, by mala byť našou spoločnou prioritou,“ pokračuje Verdeaux.

Miliardové výpadky na daniach

Ako uvádza KPMG, pokiaľ by sa objem cigariet identifikovaných v štúdii predal legálne, vlády by na daniach vybrali o 10,4 miliardy eur viac. Tieto peniaze, však namiesto do verejných rozpočtov, prúdia do rúk organizovaného zločinu. „Straty daňových príjmov obmedzujú schopnosť vlád investovať do oblastí, ako je verejná bezpečnosť, verejné služby alebo infraštruktúra, v čase, keď ľudia v celej Európe čelia vyšším cenám mnohých základných tovarov. Riziko, že viac dospelých fajčiarov – najmä tých v populácii s nižšími príjmami – prejde k nezákonnému obchodovaniu, je v súčasnosti značné. To vytvára ešte naliehavejšiu potrebu zabezpečiť, aby boli nefajčiarske alternatívy dostupné a cenovo dostupné pre všetkých, aby sa im umožnilo lepšie si vybrať namiesto nakupovania na čiernom trhu,“ dodal Verdeaux.

Štúdia KPMG navyše ukazuje, že zhruba polovica členských štátov, konkrétne 16 z 27, zaznamenala v roku 2021 pokles alebo stabilnú spotrebu nelegálnych cigariet. Medzi týmito krajinami zaznamenalo jeden z najväčších poklesov Poľsko, kde sa podarilo podiel nelegálnej spotreby znížiť o 3,7 percentuálneho bodu.

Medzi krajinami s pozitívnym trendom sa zaradilo aj Slovensko. Podiel nelegálnych pašovaných a falošných cigariet na celkovej spotrebe sa podarilo znížiť z 4,8 % v roku 2017 na vlaňajších 2,7 %. „Mimoriadne vítame úsilie štátnych orgánov, ktoré prispieva nielen k znižovaniu výpadkov na dianiach, ale tiež k ochrane verejného zdravia. Toto úsilie sa snažíme podporovať aj z našej strany, len nedávno sme Kriminálnemu úradu Finančnej správy odovzdali nové vozidlá, ktoré veríme, že uľahčia aktivity pri odhaľovaní nelegálnej výroby a predaja. Radi budeme na tomto úsilí aj naďalej participovať,“ uviedol generálny manažér  spoločnosti Philip Morris Slovakia, s.r.o., Peter Šedivec.