Ten pre vaše mesto či obec zabezpečil možno práve Marius Pedersen a jeho tím ľudí.

 Na to, aby ste sa cítili vo svojom meste či v obci príjemne, je potrebné zabezpečiť čistotu a poriadok. O to sa dokáže postarať odpadová spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zbaví mesto množstva smetí každý týždeň. Šofér, ktorý ich odvezie preč však musí zvládnuť množstvo úkonov a byť pri svojej práci veľmi obozretný.

Ako vyzerá bežný pracovný deň šoféra, ktorý ráno sadá za volant veľkého smetiarskeho vozidla? Skontrolovať pridelenú trasu, prebrať si vozidlo, skontrolovať jeho technický stav, naštartovať a vyraziť k jednotlivým stanovištiam zberných nádob podľa naplánovaného denného harmonogramu prípadne podľa pokynov nadriadeného.

„Okrem šoférovania spúšťam čerpadlo nadstavby, hydrauliku, aby sa systém dal do pohybu, odistia sa vozíky, pustia sa majáky, pracovné svetlá a odpad sa môže začať sypať,“ opisuje svoje povinnosti šofér smetiarskeho auta Jozef Sabo, ktorý pracuje v Marius Pedersen tri roky. Ako hovorí, je rád, že medzi kolegami pribúda čoraz viac mladších ľudí, ktorí vyhľadávajú tento typ profesie.

Počas dňa musí vyprázdňovať obsah vozidla v prevádzkach na zhodnotenie alebo zneškodnenie vyzbieraného odpadu.

Po ukončení denného plánu sa vodič vracia naspäť do areálu, v ktorom sídli prevádzka Marius Pedersen, odovzdá skontrolované vozidlo garážmajstrovi a odchádza z pracoviska. Znie to možno triviálne, no nabrať skúsenosti na to, aby dokázal popri bežnej premávke na cestách a v prehustených obytných zónach bezpečne prechádzať, si vyžaduje dobré orientačné schopnosti a znalosť územia, v ktorom sa bude o poriadok so smetiarskym vozidlom a tímom kolegov starať.

Okrem vodičského preukazu skupiny C, CE, platnej Kvalifikačnej karty vodiča je potrebné, aby bol šofér smetiarskeho vozidla zdravotne i psychicky spôsobilý na takúto prácu. Ak je k tomu všetkému samostatný, rozhodný a spoľahlivý, tak má všetky predpoklady na to, aby bol súčasťou Marius Pedersen a pomohol tak ku kvalite a čistote svojho mesta. Veď odvádzať prácu za pravidelný slušný plat na úrovni a robiť niečo i pre druhých, to je v dnešnej dobe viac ako by sa mohlo zdať.

Ilustračné foto
Zdroj: Marius Pedersen

O SPOLOČNOSTI:

Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou – A/S MARIUS PEDERSEN – najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi a na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. Jej činnosť sa sústreďuje na zákazníkov z komunálnej i podnikateľskej sféry, na priemyselné podniky i obchodné reťazce.

Služby vo vašom meste

Skupina Marius Pedersen vykonáva činnosti v oblasti poskytovania služieb pri nakladaní s odpadmi v nasledovných regiónoch Slovenska: Trenčín, Bratislava, Levice, Veľký Krtíš, Pezinok, Šamorín, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nováky, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Vranov nad Topľou, Košice, Hlohovec, Sabinov, Nitra, Levice, Nová Baňa, Slovenská Ľupča, Hriňová, Sliač a iné. V uvedených regiónoch aktívne vykonáva zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov v úzkej spolupráci s viac ako 400 mestami a obcami, pričom zabezpečuje tieto služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov a približne 4 000 podnikateľských subjektov.