Zdroj: Unicef

Ktoré knižky sú najlepšie pre 2 až 3-ročné deti? 

Ak v kníhkupectve siahnete po knižke s pútavým vzhľadom a zábavnými prvkami, rozhodne neurobíte zle. Práve tie v deťoch podnecujú zvedavosť a sú príležitosťou na rozvoj ich šikovných prstov a zmyslov. Deti milujú knihy s otváracími okienkami, pod ktorými sa skrýva prekvapenie alebo odpoveď na otázku. Obľúbenými knižkami sú aj tie, v ktorých sa nachádzajú jednoduché básničky, rýmovačky, veľké obrázky, fotografie či činnosti, s ktorými vaše dieťa prichádza dennodenne do kontaktu, ako napríklad obliekanie alebo umývanie zúbkov. Vytvorte si   z čítania spoločný rituál a v neskoršom období budú mať deti  ku knižkám pozitívny vzťah.  No rozhodne ich do čítania nenúťte.  

Predškoláci a deti v materskej škole milujú humor, vtipy a slovné hračky 

Dostala sa vám do ruky knižka, ktorá vás rozosmiala? Práve knihy s vtipnou tematikou sú pre deti v tomto veku pokladom. Spoločné čítanie by malo byť spojené s príbehom, o ktorom sa môžete rozprávať a slovne alebo výtvarne ho pretvoriť alebo doplniť. Prostredníctvom postáv či príbehov, v ktorých väčšinou vystupujú zvieratá alebo deti v podobnom veku, môžu vaše deti objaviť rôzne ľudské vlastnosti a lepšie porozumieť svojim emóciám. 

Zdroj: Unicef

Počas čítania je najdôležitejší zážitok 

Pokiaľ sa pri spoločnom čítaní kníh necítite sebaisto, nevyčítajte si to. Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako si vychutnať príbeh spoločne. Ak však hľadáte kľúč, tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť: 

  • Požiadajte svoje dieťa, aby si vybralo, čo by chcelo čítať. 
  • Nájdite vhodné miesto na spoločné čítanie. Sadnite si k dieťaťu tak, aby videlo na obrázky, poskytnite mu dostatok času na to, aby si knihu prezrelo a nechajte ho otáčať stránky. 
  • Nečítajte len dieťaťu, ale čítajte spolu s ním. Ide o interaktívny proces. Povzbuďte ho, aby si pozeralo obrázky, opísalo ich, ukazovalo na predmety, kládlo otázky, hralo divadlo či samostatne rozprávalo. 
  • Dieťa vás bude žiadať, aby ste mu obľúbenú knihu čítali znova a znova. Takže sa vyzbrojte trpezlivosťou. Takto však dieťa získava istotu a rozvíja si sebadôveru. 
  • Ilustrácie používajte ako zdroj na rozšírenie deja a dialógu s dieťaťom. 
  • No predovšetkým sa bavte. Nebojte sa používať zábavné hlasy... vašim deťom sa to bude páčiť! 

Cieľom UNICEF je počas júna, mesiaca rodičovstva, zvýšiť povedomie o tom, prečo sú čítanie a kontakt s knihou dôležité nielen pre dospelých, no najmä pre deti. Spravte radosť svojmu dieťaťu na Deň detí a vyberte mu zo širokej ponuky detských kníh. Spoločné chvíle a kvalitne strávený čas s vašimi deťmi je investícia do vášho rozvíjajúceho sa vzťahu.  

www.unicef.sk  

Zdroj: Unicef