Hoci záchranárka mala do správy napísať, že má podozrenie na disekciu hrudnej aorty, lekár na urgente po vyšetreniach nevidel dôvod na hospitalizáciu. Mali mu pritom robiť všetky štandardné vyšetrenia ako sono a EKG. Naozaj je možné, že na sono lekár nemusel vidieť, že ide o disekciu aorty? „Na sono to nemusí byť vidieť, ale ak mala záchranárka na to podozrenie a nebol pulz na jednej ruke, tak mal ísť okamžite do nášho ústavu – do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb,” povedal nám prof. MUDr. Viliam Fischer.

Špičkový kardiochirurg Viliam Fischer.
Zdroj: archív

„Je to nezvyklé v takomto veku, ale, žiaľ, ako pri infarktoch vidím štyridsiatnikov, tak sa ukazuje, že aj táto diagnóza môže postihnúť i mladšie ročníky. Je to pôvodne aneuryzma, disekcia je roztrhnutie jedného z dvoch vrstiev aorty a tam vznikne výduť – aneuryzma. To sa dá v tejto fáze, samozrejme, ešte operovať. Pokiaľ nepraskne. Keby to lekár odhalil v to utorkové ráno, ťažko povedať, na koľko percent by ho mohli zachrániť. Viete, aneuryzma, ja som v mnohých mojich prednáškach hovoril o tom, že operácia aneuryzmy aorty je technicky aj takticky náročnejšia ako transplatnácia srdca. To je jedna z najťažších operácií a závisí od lokálneho nálezu, ale šanca tam, samozrejme, je. A relatívne dobrá, keď sa takýto pacient dostane rýchlo na operačný stôl,” dodal kardiochirug Fischer.

Včasná diagnostika môže zachrániť život. Dôležitú úlohu majú zobrazovacie metódy.

O disekcii aorty, príčinách a diagnostike sa vyjadroval v apríli aj MUDr. Michal Vilímovský, ktorého špecializáciou sú rádiológia a zobrazovacie metódy. „Bolesť sa môže vyznačovať viacerými vlastnosťami. Ak sa lokalizuje v oblasti chrbta medzi lopatkami, pravdepodobne ide o poškodený oblúk srdcovnice - arcus aortae. Vtedy sa bolesť šíri smerom ku krku alebo naopak až k nohám, pozdĺž bedrovej chrbtice. V niektorých prípadoch sa stáva, že sa intenzita bolesti zmierni alebo úplne ustúpi. Čo môže byť jeden z dôvodov prehliadnutia disekcie. Preto je nutné pri prvotných ťažkostiach myslieť i na tento život ohrozujúci stav. Pri výskyte akútnych problémov, ktoré značia disekciu, má diagnostika veľmi dôležitú úlohu. Pretože riziko závažných komplikácií a smrti stúpa každou hodinou. Hodnotí sa klinický obraz, čiže to, ako prebiehajú ťažkosti, kedy a ako sa začali. Plus fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie životných funkcií, ako je krvný tlak, pulz, dýchanie a ostatné. Dopĺňa sa laboratórne vyšetrenie krvi. Ďalej EKG – odlíšenie AKS, akútneho koronárneho syndrómu, infarktu srdca. Dôležitú úlohu majú zobrazovacie metódy. RTG, CT a ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ezofageálne sonografické vyšetrenie srdca (ezofageálne ECHO). Pri tomto vyšetrení lekári vyšetrujú srdce a aortu cez pažerák pomocou ultrazvuku. Toto vyšetrenie je presnejšie ako transtorakálna echokardiografia (vyšetrenie srdca ultrazvukom zvonku cez hrudnú stenu) a je tiež spoľahlivejšie pri diagnostike disekcie aorty, hoci niekedy sa tento problém dá diagnostikovať aj transtorakálnou echokardiografiou. Pri podozrení na disekciu aorty zohráva zásadnú úlohu aj CT vyšetrenie. Týmto vyšetrením možno s veľkou mierou istoty zistiť disekciu a odlíšiť ju od iných akútnych aortálnych syndrómov.”

Disekcia aorty.
Zdroj: internet

Ako sa postupuje, keď lekár odhalí, že ide o disekciu aorty? Spočíva najmä v urgentnej operácii a implantácii stentgraftu, čo je vlastne výstuha, ktorá preklenie trhlinu v stene aorty, prípadne vo výmene poškodenej aortálnej chlopne.
Disekcia aorty je pomerne zriedkavé ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje mužov vo veku 60 až 70 rokov. Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko disekcie aorty, patria okrem iného: vysoký krvný tlak, ateroskleróza, oslabená stena tepny (napríklad výduť alebo aneuryzma), vrodené chyby aortálnej chlopne, vrodené chyby aorty. K disekcii aorty môže dôjsť aj v dôsledku úrazu, napríklad po páde z výšky alebo autonehode (náraz hrudníka do volantu).

POSLEDNÚ DOVOLENKA DANA S RODINOU NA TENERIFE SI POZRITE V GALÉRII

Prečítajte si aj: