Denník N, ktorý priniesol túto informáciu tvrdí, že Okresný úrad Poprad vydal stanovisko, že je neprípustné, aby sa stavba alebo jej časť využívala na iné účely, než na aké bola vybudovaná. Prednosta OÚ Jozef Bednár hovorí o nebezpečnom precedense. Tvrdí, že obec v podstate zlegalizovala čiernu stavbu. Budú žiadať Okresný úrad v Prešove, aby preveril vydanie dodatočného povolenia, ktoré patrí do kompetencie Stavebného úradu v Štrbe.

Okrem toho sa na sociálnej sieti rozprúdila diskusia, ktorá celý projekt opäť kritizuje. Podľa jej odporcov je nevhodne umiestnená do priestoru a zničila unikátne výhľady.

Obec tvrdo reaguje

Starosta Michal Sýkora nesúhlasí s vyjadrením prednostu Bednára a hovorí, že zavádza. "Stavebný úrad obce Štrba vydal dňa 17. 6. 2019 stavebné povolenie na stavbu pod názvom „NÁUČNO VYHLIADKOVÁ VEŽA, Štrbské Pleso.“ Stavebník podal 29. októbra 2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Pri posúdení tohto návrhu bolo príslušným stavebným úradom (SÚ) zistené, že na stavbe boli zrealizované zmeny, ktoré podliehajú dodatočnému povoleniu. Preto SÚ v súlade so stavebným zákonom spojil konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby, s kolaudačným konaním. Boli k nemu predložené písomné stanoviská dotknutých orgánov i organizácií. Žiadne z nich nebolo negatívne, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru ochrany ŽP," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Sýkora.

"Okres" čušal

Spresnil, že okresný úrad nedal negatívne stanovisko, ani neuviedol žiadne argumenty, na základe ktorých by nebolo možné dodatočne povoliť zmenu časti tejto stavby a túto stavbu skolaudovať. "Stavebný úrad musí v týchto konaniach postupovať podľa stavebného zákona a nemože sa rozhodovať na základe vyjadrení bez potrebnej právnej a zákonnej argumentácie. Ak tieto navrhované zmeny neboli v rozpore so zákonom a územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nebolo nesúhlasné, je zákonnou povinnosťou stavebného úradu takejto žiadosti stavebníka vyhovieť a zmeny dodatočne povoliť," zdôrazňuje starosta.

S vyhliadkovou vežou sa má spájať meno rakúskeho horolezca Reinholda Messnera.
Zdroj: MN

Mini múzeum TANAP-u?!

Starosta Štrby namieta voči výhradám OÚ v Poprade k postupu stavebného úradu. "Je potrebné si pozrieť aj podmienky, ktoré dal a sú uvedené v jeho záväznom stanovisku k územnému a stavebnému konaniu pre túto stavbu (kde sa o podmienke dodržania účelu stavby - umiestnenia malej expozície múzea 42 m² nič nehovorí)," argumentuje samospráva.

Parametre veže sa nezmenili

Zmena sa nedotkla rozmerov veže, vonkajšieho dizajnu, ani iných parametrov. "Išlo len o dispozičné zmeny vnútorných priestorov prízemia veže, ktoré riešil investor. Aj preto stavebný úrad dňa 19. januára 2021 vydal rozhodnutie, ktorým dodatočne povolil zmenu stavby pred jej dokončením a povolil jej užívanie," uzavrel Michal Sýkora.

Viac fotografií nájdete TU

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Myslíte si, že takáto stavba patrí do prírodného národného parku?