Namiesto pomoci polená pod nohy? V covidovej dobe, kedy konečne si môžu prevádzkovatelia gastra začať zarábať na živobytie, musia riešiť prísne požiadavky úradníkov. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) im totiž povolenie na zriadenie letného sedenia podmienil dodržaním nariadení, ktoré ich značne obmedzujú. V pamiatkovej zóne totiž terasy v podobe, v akej roky fungovali, musia byť minulosťou!

Zakázali im vyrovnávacie pódiá, prestrešenie, akékoľvek opláštenie, ohradenie, výčapné pulty, prípojky vody či elektriky, akékoľvek spotrebiče či audiovizuálne médiá. Dokonca je neprípustné doplniť sezónne letné sedenie ihličnatými druhmi vegetácie, kríky a stromové dreviny sú nevhodné. Povolené sú iba letničky. Zakázané je umiestňovanie akýchkoľvek reklám. Na zatienenie sa smú použiť iba slnečníky menších rozmerov a iba v monochrómnom prevedení, v prírodnom alebo svetlom odtieni, bez reklamných nápisov a značiek. A každý večer ich majú odkladať, aj betónové kocky slúžiace ako ich záťaž pred vetrom.

Vrcholom je, že pamiatkari chcú odsúhlasiť aj mobilár, ktorý sa bude používať. Teda použitý nábytok - stoly a stoličky, ktoré vraj musia spĺňať “vysokú dizajnérsku úroveň” a spĺňať “estetické kritériá.”

Úradníci to vysvetľujú tým, že prešovská pamiatková rezervácia Prešov je uceleným sídelným územím, so zachovaným charakterom autentického historického prostredia a je predmetom pamiatkovej ochrany. A oni strážia, aby nebolo znehodnotené, nenarušili sa pohľady na územie, uličné pohľady, kultúrne pamiatky a možnosti ich vnímania. “Prihliadame na najnovšie výsledky vedeckých poznatkov, medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti kultúrneho dedičstva, ako aj metodické princípy všeobecne uplatňované v pamiatkovej praxi,” vysvetľuje riaditeľ KPÚ Marián Uličný. Upriamuje pozornosť na riešenie tejto problematiky v susedných Košiciach.

Lenže prešovskí podnikatelia namietajú. V metropole východu je totiž v centre mesta rovná plocha. “U nás je nerovnomerný terén, mesto je postavené v kopcovitom teréne, prevýšenie je viacmetrové. Navyše, mnohé podniky sú v suterénnych priestoroch a miesto, kde sa dá vytvoriť terasa, je od nich pomerne vzdialené. Podmienky by sa mali riešiť individuálne, pretože všade sú iné priestorové pomery - krivá cesta či neodteká kanál. Nemôžu od stola rozhodovať o tom, ako si to predstavujú bez toho, aby vzal do úvahy reálnu situáciu. A celý tento cirkus s tým, ako má čo vyzerať, musíme financovať z našich vrecák, pričom nám nie je ani len dovolené, aby sme si na to zarobili,” vravia Martin Naščák, Jozef Chomanič, Bekim Vaiti, Vlastimil Kráľ, Andrej Balenčin a Slávka Zakuťanská. Dodávajú, že centrum mesta čoraz viac pripomína skanzen a práve gastroprevádzky v ňom udržiavajú život.

Uličný tvrdí, že KPÚ posudzuje každú žiadosť jednotlivo, prihliadajú aj na pandemickú situáciu a akceptuje staršie prvky mobiliáru. 

AKO VYZERAJÚ LETNÉ SEDENIA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH SVETOVÝCH METROPOL? POZRITE SA V GALÉRII.

Prečítajte si tiež: