Zámok v Bojniciach poistený je. Tak ako aj ďalšie pamiatky spadajúce pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, akými sú hrady, či zámky a ďalšie národné kultúrne pamiatky. Ide o poistenie pre Ministerstvo kultúry a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré spravujú majetok štátu. Poistná zmluva bola uzatvorená 19.12. 2019, pričom je platná do konca roka 2023. Zmluvne dohodnutá čiastka pre cenové plnenie po celé obdobie trvania zmluvy tvorí dohromady až 4 797 679,68 eura, pričom celkové ročné poistné majetku a zodpovednosti za škodu tvorí 1 299 419,92 eura.

Ministerstvo uzatvorilo zmluvy s viacerými poisťovňami a ich predmetom je komplexné živelné poistenie slovenských pamiatok, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie skla, strojov a elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy, zodpovednosti za škodu a dokonca aj terorizmu. Súčasťou tohto poistenia je aj Bojnický zámok, ktorý tiež v máji roku 1950 postihol ničivý požiar. Stalo sa tak krátko po 9. hodine ráno, dňa 9. mája 1950. Robotníci vtedy čistili staré komíny, ktoré boli upchaté nánosmi vtáčieho trusu a zvyškami hniezd vtákov.

Čo čert nechcel, robotníci si chceli prácu uľahčiť a keďže im manuálne vyberanie hniezd z komínov pripadalo zbytočne zdĺhavé, rozhodli sa pre radikálnu cestu. Do vysekanej diery v komíne naliali zmes jeden a pol litra oleja s benzínom a zapálili ju. Tlak, ktorý zapálením vznikol roztrhol komín, na čo z neho vyletela ohnivá guľa, spadla na drevenú strechu a nešťastie bolo na svete.

Pamätníci doposiaľ spomínajú, ako s plačom pozerali na skazu zámku. Viacerí odišli z roboty a bežali pomáhať hasiť. Škody však boli obrovské, vyčíslili ich na takmer 15-miliónov vtedajších korún. Traja robotníci, ktorí požiar spôsobili boli napokon paradoxne zbavení viny a odsúdený bol architekt František Fackenberg, ktorý bol hlavným vedúcim stavebného oddelenia Baťových závodov. Odsedel si pol roka vo vyšetrovacej väzbe a navyše dostal 2,5 roka nepodmienečne za úklady voči zriadeniu.

Prečítajte si tiež: