Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia musia všetky výťahy podliehať pravidelným prehliadkam. „Odbornú prehliadku vykonáva revízny technik raz za 3 mesiace, odbornú skúšku vykonáva revízny technik raz za 3 roky, opakovanú úradnú skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba raz za 6 rokov,“ objasnil Dušan Perniš, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie SR (TISR), ktorá je oprávnená na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, vrátane výťahov.

Prioritne je to kontrola alebo skúška bezpečnostných časti z hľadiska funkčnosti. Odborníci kontrolujú ohradenie, stav motorickej časti, zachytávačov, elektroinštalácie a celého mechanizmu.

V prípade zo včera mal byť  výťah technicky v poriadku. Správu bytovky má na starosti Evanjelická cirkev. „Revízia bola vykonaná naposledy vo februári 2021 a v predtým v novembri 2020. Stav výťahu v poslednej revízii bol posúdený ako funkčný," povedal nám predsedajúci farár Martin Šefranko.

FOTO smrtiaceho výťahu si pozrite >>V GALÉRII<<

Životnosť výťahov sa pohybuje približne v rozmedzí 15 až 20 rokov, no v starších bytových domoch nie je výnimkou používanie tridsať- či štyridsaťročných zdvíhacích zariadení. Väčšina radšej zatepľuje, než by mali investovať 30-40 tisíc eur do nového výťahu.

Napriek tomu, že mnohé výťahy u nás už presiahli 30-ročnú hranicu, ich stav nemusí byť nevyhovujúci. „Úroveň respektíve štandard výťahov sa zvyšuje. Doba používania závisí okrem iného od starostlivosti o zariadenie," vysvetlil Perniš.  Všetko závisí od kvality servisu, a preto je technický stav dôležitejší ako vek výťahu. 

Kedy treba pred výťahom spozornieť? Všeobecný signál, ktorý by nás upozornil, že je niečo v neporiadku podľa odborníka neexistuje: „Každá odpoveď je subjektívna. Myslím si, že každý má nastavenú latku na základe vonkajších znakov do akého výťahu by nenastúpil."

Anketa
Mali by sa podľa vás výťahy v bytovkách vymeniť za novšie?

Čo presne sa vo výťahu včera odohralo je teraz predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ prvého bratislavského okresu začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti so smrťou dieťaťa po zaseknutí sa výťahu. „Bratislavská polícia na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na citlivosť danej veci nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala polícia.

Prečítajte si tiež: