Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19-tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku tehotenské.

„V rovnakom období od mája do septembra poberalo materské priemerne 26,5-tisíc poistenkýň. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti. Aj preto im Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch informačnými listami pripomenie, že túto možnosť ešte stále majú,“ upozorňuje Zuzana Dvoráková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

V tomto roku môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne.

Požiadať sa dá až tri roky spätne: Čítajte na ďalšej strane >>>