Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa má zvýšiť o viac ako 43 eur na 569 eur mesačne. Ide o tohtoročnú sumu čistej minimálnej mzdy.

Ak ide o opatrovateľa ako poberateľa dôchodkovej dávky, suma peňažného príspevku na opatrovanie stúpne na 426,75 eura mesačne, teda na 75 percent príspevku poskytovaného opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku.

Od začiatku júla má vzrásť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 32 centov na 5,52 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, a od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Navrhovaným nariadením sa majú zvýšiť všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Mohlo by vás zaujímať: