Ukončením štúdia na strednej či vysokej škole prichádza rodina o prídavky na dieťa aj o daňový bonus. Navyše, ak si skončený vysokoškolák ešte nenašiel prácu, mal by sa prihlásiť na úrad práce, aby za neho štát platil odvody. Iné je to v prípade stredoškolákov. Tí si môžu ako študenti užívať letné prázdniny a na úrad zájsť až v septembri. Ich rodičia dokonca dostanú aj všetky príspevky. Ako sa teda vyznať v spleti povinností voči úradom? Kedy zájsť do Sociálnej či zdravotnej poisťovne? A kedy na úrad práce?

Ako je to so Sociálnou poisťovňou?

Čerstvý maturant či vysokoškolák sa do Sociálnej poisťovne ponáhľať nemusí. ,,Povinnosti na nich čakajú až potom, ako sa zamestnajú, aj to podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú. Ak začnú pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti za nich bude plniť ich zamestnávateľ,“ približuje postup hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
,,Ak študent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť odvody mu vzniknú až v roku 2024 podľa dosiahnutých zárobkov v daňovom priznaní za rok 2023. V tom prípade mu vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov oznámi na budúci rok samotná Sociálna poisťovňa,“ hovorí Kontúr.

Končím školu a som sirota. Čo musím urobiť?

Ak ako študent poberáte sirotský dôchodok, ukončenie štúdia treba ohlásiť Sociálnej poisťovni. Ak to neurobíte, budete povinní vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré vám budú vyplatené navyše, keďže vám už nepatrili.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku totiž zaniká dňom, keď siroty prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, teda v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

Do zdravotnej poisťovne povinne

Kým do Sociálnej poisťovne sa po maturite či štátniciach ponáhľať nemusíte, so zdravotnou poisťovňou je to inak. Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo nie.

„Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Ak sa však stredoškolák nechystá na vysokú školu, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak však neurobí, musí sa najneskôr do 8. októbra prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne platiť sám.
Podľa Peterovej sa povinnosti bakalárov odvíjajú aj od toho, či v štúdiu pokračujú alebo nie. „Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ spresňuje.

Za všetkých čerstvo skončených magistrov či inžinierov, ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Dôležité otázky a odpovede pre stredoškolákov nájdete na druhej strane >>>