Zriaďovatelia súťaže, víťaz súťaže a vedúci DP, Ing. Tibor Nemeth - - generálny riaditeľ MDVSR
Zdieľať fotku

1/2 Zriaďovatelia súťaže, víťaz súťaže a vedúci DP, Ing. Tibor Nemeth - - generálny riaditeľ MDVSR Foto: SKSI