MIK 29 Brescia - Doktor Matteo Flippini drží tablet pre svojho pacienta Alessandra Mattinzoliho aby sa porozprával so svojimi príbuznými prostredníctvom videokonferenčného hovoru v nemocnici Spedali Civili v Brescii v Taliansku 19. marca 2020. FOTO TASR/AP

In this photo taken on Thursday, March 19, 2020, Doctor Matteo Flippini holds a tablet for patient Alessandro Mattinzoli to talk to his relatives via video conference, in the ICU room of the Spedali Civili hospital in Brescia, northern Italy.
Zdieľať fotku

54/113 MIK 29 Brescia - Doktor Matteo Flippini drží tablet pre svojho pacienta Alessandra Mattinzoliho aby sa porozprával so svojimi príbuznými prostredníctvom videokonferenčného hovoru v nemocnici Spedali Civili v Brescii v Taliansku 19. marca 2020. FOTO TASR/AP In this photo taken on Thursday, March 19, 2020, Doctor Matteo Flippini holds a tablet for patient Alessandro Mattinzoli to talk to his relatives via video conference, in the ICU room of the Spedali Civili hospital in Brescia, northern Italy. Foto: Sergio Cattaneo