Pohroma započala výbuchom reaktoru č. 4.
Zdieľať fotku

56/58 Pohroma započala výbuchom reaktoru č. 4. Foto: Sean Gallup