Život sa do mŕtvej zóny pomaly, ale isto vracia.
Zdieľať fotku

39/58 Život sa do mŕtvej zóny pomaly, ale isto vracia. Foto: Sean Gallup