James Doohan, ktorý ako poručík 14. pluku poľného delostrelectva 3. kanadskej pešej divízie viedol svojich mužov k útoku na pláži Juno.
Zdieľať fotku

22/24 James Doohan, ktorý ako poručík 14. pluku poľného delostrelectva 3. kanadskej pešej divízie viedol svojich mužov k útoku na pláži Juno. Foto: twitter