1/18 Adam a Tomáš už poznajú svoje tresty. Foto: Blesk