2/2 To, či sa v rakve nachádzalo telo nebožtíka nie je známe. Foto: youtube