Danka Košanová: Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave.

2/16 Danka Košanová: Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: 28.novembra 1968 / Ladislav Barabás, vets.cz