1/16 Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: 28.novembra 1968