Voľba sudcov bude verejná.
Zdieľať fotku

49/49 Voľba sudcov bude verejná. Foto: grab RTVS