13/13 Podnikateľ sa rád ukazoval na luxusných autách. Foto: archív