Prezentovanie správy ktorú vypracovala medzinárodná organizácia CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu)
Zdieľať fotku

11/21 Prezentovanie správy ktorú vypracovala medzinárodná organizácia CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu) Foto: MATEJ JANKOVIČ