„Plastiková“ Ružena Lovasová je späť v štátnej firme
Zdieľať fotku

2/2