Diego Roda (63) na humenskom súde.
Zdieľať fotku

9/21 Diego Roda (63) na humenskom súde. Foto: Ingrid Timková