Diego Roda (63) na humenskom súde.
Zdieľať fotku

4/21 Diego Roda (63) na humenskom súde. Foto: Ingrid Timková